Aangesloten Loges. - Loge Christiaan Rosenkreuz Bussum

Loge nr. 43 "Christiaan Rosenkreuz"
te Bussum.
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Aangesloten Loges.

Aangesloten Loges.

LOGES
Elke Vrijmetselaarsloge maakt bij haar bijeenkomsten gebruik van een ritueel waarvan tekst en handelingen zijn vastgelegd in een rituaal. In de Gemengde Vrijmetselarij voor mannen en vrouwen in de Nederlandse Federatie van de IOGVM “LE DROIT HUMAIN” wordt in 3 verschillende rituelen gewerkt, die overigens in het Nederlands worden uitgevoerd. Click op blauwe link en daarna op een een Logenaam in de lijst voor details van die Loge, waaronder het rituaal dat wordt gebruikt.

“Frans” ritueel: gebaseerd op het oorspronkelijke rituaal van de IOGVM “LE DROIT HUMAIN” dat, uitgaande van de ritualen van de masculiene Vrijmetselarij in Frankrijk,  werd opgesteld en ingevoerd door Georges Martin. In de meeste Federaties wordt volgens dit ritueel gewerkt.

“Engels” ritueel: gebaseerd op het rituaal dat rond 1900 in Groot Brittannië werd ingevoerd door  Annie Besant. In eerste instantie was het de Engelse vertaling van het Franse rituaal, maar onder invloed van de theosofen Leadbeater en Wedgewood en van de tradities binnen de Britse masculiene Vrijmetselarij kreeg het een eigen karakter.

"Nederlands" ritueel: rond 1920 als “eenheidsrituaal” opgesteld en ingevoerd door H.J. van Ginkel met invloeden uit beide bovenstaande ritualen en de masculiene Vrijmetselarij in Nederland. Alleen in de Nederlandse Federatie wordt volgens dit ritueel gewerkt
Bijgewerkt: augustus 2019
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu