Wie kan lid worden. - Loge Christiaan Rosenkreuz Bussum

Loge nr. 43 "Christiaan Rosenkreuz"
te Bussum.
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wie kan lid worden.


Iedereen boven de 18 jaar die "vrij is en van goede naam" kan in principe lid worden van onze Loge, ongeacht sekse, ras, geaardheid, stand, nationaliteit of godsdienstige overtuiging.
"VRIJ" betekent dat men niet in conflict komt met persoonlijke- en/of maatschappelijke bindingen.
"VAN GOEDE NAAM "wil zeggen dat men zich houdt aan de regels van het maatschappelijk bestel en dat men zich schikt naar het, langs democratische weg gekozen, gezag.

Bijgewerkt: augustus 2019
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu